Dołącz do nas na Facebook

Oferta GPEC Serwis

KOMFORT

Oferujemy komfort korzystania z ogrzewania i ciepłej wody o ściśle określonych parametrach, w każdym momencie. Nad niezawodnością dostaw ciepła systemowego czuwa wykwalifikowana kadra, wykorzystująca zdalny system monitorowania sieci i urządzeń. Zapewniając stałą, optymalną temperaturę ciepłej wody, eliminujemy konieczność oczekiwania na wodę o odpowiedniej temperaturze, przyczyniając się tym samym do jej oszczędzania.
 
BEZPIECZEŃSTWO 

Źródła ciepła oddalone są od miejsca pobytu ludzi, co gwarantuje, że w przypadku awarii źródła, użytkownicy ciepła nie są narażeni na niebezpieczeństwo np. zaczadzenia. Nie ma też konieczności budowy lub modernizacji instalacji kominkowych oraz zapewnienia prawidłowej wentylacji. Nie trzeba pamiętać o przeglądach oraz konserwacji urządzeń.
 
EKOLOGIA 

Nasze rozwiązania oferujemy również tym, którzy przykładają dużą wagę do rozwiązań ekologicznych. Centralizacja źródeł emisji zanieczyszczeń w miejscu wytwarzania ciepła, ułatwia kontrolę przestrzegania norm i pozwala likwidować tzw. niską emisję, czyli dym z lokalnych kotłowni.
 
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Współpracę z naszymi klientami opieramy o partnerskie relacje i kompleksową obsługę. Każdy projekt obsługiwany jest przez przypisanego menedżera, który służy wsparciem i doradztwem na każdym etapie projektu. W ramach dostawy ciepła naszym klientom zapewniamy całodobową obsługę pogotowia ciepłowniczego i profesjonalne doradztwo techniczne.


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) przy Prezesie URE został powołany Koordynator ds. negocjacji (www.ure.gov.pl).  Zadaniem Koordynatora ds. negocjacji jest prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowegorozwiązywania sporów między odbiorcami energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi wynikłych z umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji; umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego; umów o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła; umów sprzedaży; umów kompleksowych”.